Nemokama 28 porų valiutų stiprumo prekybos sistema

Vieninga prekybos sistema skandinavija ab

nemokama 28 porų valiutų stiprumo prekybos sistema

Svarbiausia kvalifikuotus darbuotojus turinčios EPSO-G grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

Visų EPSO-G grupei priklausančių įmonių pareiga — efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti akcininko lūkesčių laiške iškeltus valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus prisidedant prie Nacionalinėje energetikos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui.

nemokama 28 porų valiutų stiprumo prekybos sistema

Pagal LR ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintas rekomendacijas ši bendrovės veikla laikoma specialiuoju įpareigojimu. Įmonės veikla — elektros perdavimas - yra tarpinė grandis tarp elektros gamybos ir skirstymo vartotojams.

Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys. Ši bendrovė įgyvendina dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos GIPL projektą, aktyviai dalyvauja kuriant vieningą Baltijos regiono dujų rinką.

nemokama 28 porų valiutų stiprumo prekybos sistema

Taip pat perskaitykite