Pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus, Pelno bitkoino

Į kriptovaliutų technologijų įmones investuoti

Tai atitinka Komisijos prioritetus užtikrinti, kad Europa prisitaikytų prie skaitmeninio amžiaus, ir kurti perspektyvią žmonėms tarnaujančią ekonomiką. Skaitmeninių finansų rinkinys apima naują ES finansų sektoriui 1 skirtą skaitmeninių finansų strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad ES dalyvautų skaitmeninėje revoliucijoje ir, pasitelkusi pirmaujančias inovatyvias Europos įmones, jai vadovautų, taip Europos vartotojams ir įmonėms sudarydama sąlygas naudotis skaitmeninių finansų privalumais.

Be šio pasiūlymo, rinkinys taip pat apima pasiūlymą dėl paskirstytojo registro technologijos rinkos infrastruktūrų bandomosios tvarkos 2pasiūlymą dėl skaitmeninės veiklos atsparumo 3 ir pasiūlymą paaiškinti arba iš dalies pakeisti tam tikras susijusias ES finansinių paslaugų taisykles 4. Viena iš strategijoje nurodomų prioritetinių sričių — užtikrinti, kad ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistema būtų palanki inovacijoms ir nesudarytų kliūčių naujųjų technologijų taikymui.

Šis pasiūlymas kartu su pasiūlymu dėl paskirstytojo registro technologijos bandomosios tvarkos yra pirmieji konkretūs veiksmai šioje srityje. Kriptoturtas pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus viena iš pagrindinių blokų grandinės technologijos prietaikų finansų srityje. Nuo m. Dombrovskis paragino jas dar kartą įspėti investuotojus.

Geriausias brokeris prekybai bitkoinais

Kartu EBI ir ESMA pabrėžė, kad dauguma kriptoturto nepatenka į ES finansinių paslaugų teisės aktų išskyrus ES teisės aktus, skirtus kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taikymo sritį, todėl jam negalioja su vartotojų ir investuotojų apsauga, rinkos vientisumu ir kt. Be to, keletas valstybių narių neseniai priėmė teisės aktus, skirtus atvejams, kai kriptoturtas lemia rinkos susiskaidymą. Neseniai atsirado palyginti naujas kriptoturto pogrupis — vadinamoji stabilizuotoji virtualioji valiuta — kuris atkreipė viso pasaulio visuomenės ir reguliavimo institucijų dėmesį.

Nors kriptoturto rinka tebėra kukli ir šiuo metu nekelia grėsmės finansiniam stabilumui 7ji gali pasikeisti išleidus pasaulinę stabilizuotąją virtualiąją valiutą, kurią siekiama plačiau naudoti įtraukiant jos vertę stabilizuojančias savybes ir išnaudojant tinklo poveikį, kurį lemia šį turtą skatinančios įmonės 8. Komisija ir Taryba, pripažindamos galimą kriptoturto keliamą riziką, m. Visai neseniai Europos Parlamentas pradėjo rengti ataskaitą skaitmeninių finansų tema, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas kriptoturtui Siekiant sureaguoti į visus šiuos klausimus ir sukurti ES sistemą, kuria sudaromos sąlygos tiek kriptoturto rinkai, tiek tradicinio finansinio turto pakeitimui kriptožetonais ir platesnio masto PRT naudojimui finansinių paslaugų srityje, šis reglamentas teikiamas kartu su kitais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Komisija taip pat siūlo paaiškinti, kad dabartinė finansinių priemonių apibrėžtis pagal kurią nustatyta Finansinių priemonių rinkų direktyvos 12 FPRD II taikymo sritis apima ir paskirstytojo registro technologija pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus finansines priemones 13ir paskirstytojo registro technologijos rinkos infrastruktūrų bandomąją tvarką, taikomą šioms priemonėms Bandomoji tvarka sudarys sąlygas eksperimentuoti saugioje aplinkoje ir gauti įrodymų galimiems tolesniems pakeitimams pagrįsti.

Šiuo pasiūlymu, kuris apima kriptoturtą, nepatenkantį į galiojančių ES finansinių paslaugų teisės aktų taikymo sritį, taip pat elektroninius pinigus žetonus, siekiama keturių bendrųjų ir susijusių tikslų. Pirmasis tikslas — teisinis tikrumas. Siekiant vystyti kriptoturto rinkas ES, reikia tvirtos teisinės sistemos, kurioje būtų aiškiai apibrėžta viso kriptoturto, kuriam netaikomi pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus finansinių paslaugų teisės aktai, reguliavimo tvarka.

Antrasis tikslas — remti inovacijas. Siekiant skatinti kriptoturto kūrimą ir platesnį paskirstytojo plius opciono dvejetainis variantas technologijos naudojimą, būtina sukurti saugią ir proporcingą sistemą inovacijoms ir sąžiningai konkurencijai remti.

Kriptovaliutų brokeris jav — Su kriptovaliutomis susieti finansiniai instrumentai Myriad Capital Kurie bankai Lietuvoje draudžia, o kurie leidžia pirkti kriptovaliutas?.

Trečiasis tikslas — užtikrinti tinkamą vartotojų ir investuotojų apsaugos lygį ir rinkos vientisumą, atsižvelgiant į tai, kad kriptoturtas, kuriam netaikomi galiojantys finansinių paslaugų teisės aktai, kelia daug tokių pačių pavojų kaip labiau žinomos finansinės priemonės. Ketvirtasis tikslas — užtikrinti finansinį stabilumą. Kriptoturtas nuolat kinta.

pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus

Nors vieno turto taikymo sritis ir naudojimo galimybės ribotos, kitas gali tapti plačiai pripažintas ir galimai sisteminis, pavyzdžiui, nauja stabilizuotosios virtualiosios valiutos kategorija. Į šį pasiūlymą įtrauktos apsaugos priemonės, skirtos galimai rizikai finansiniam stabilumui ir tvarkingai pinigų politikai, kuri gali kilti dėl stabilizuotosios virtualiosios valiutos, mažinti.

Pasiūlymas grindžiamas išsamia ir ilgalaike rinkos stebėsena ir dalyvavimu tarptautinės politikos darbe, pavyzdžiui, Finansinio stabilumo tarybos, Finansinių veiksmų darbo grupės ir G 7 forumuose. Be to, vykdomajam pirmininko pavaduotojui V. Dombrovskiui pateiktame įgaliojimų rašte raginama laikytis bendro požiūrio su valstybėmis narėmis dėl kriptovaliutų, siekiant užtikrinti, kad Europa galėtų kuo geriau pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis ir mažinti naują riziką, kurią jos gali kelti Šis pasiūlymas yra glaudžiai susijęs su platesne Komisijos politika blokų grandinės technologijų srityje, nes kriptoturtas, kaip pagrindinė blokų grandinės technologijų prietaika, yra neatsiejamai susijęs su blokų grandinės technologijų skatinimu visoje Europoje.

Šiuo pasiūlymu remiamas kompleksinis požiūris į blokų grandinę ir paskirstytojo registro technologiją; juo siekiama, kad Europa būtų blokų grandinės inovacijų ir diegimo priešakyje. Pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus darbas šioje srityje apėmė Europos blokų grandinės stebėjimo centro ir forumo kūrimą ir Europos blokų grandinės partnerystę, kuri politiniu lygmeniu vienija visas valstybes nares, taip pat viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, numatytas su Tarptautine patikimų blokų grandinės prietaikų asociacija Pasiūlymas taip pat dera su Sąjungos politika, skirta kapitalo rinkų sąjungai kurti.

Juo iš esmės reaguojama į Aukšto lygio forumo galutinę ataskaitą, kurioje pabrėžiamas neišnaudotas kriptoturto potencialas, o Komisija raginama užtikrinti tikrumą ir nustatyti aiškias kriptoturto naudojimo taisykles Šis pasiūlymas atitinka m.

pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus

Galiausiai pasiūlymas visiškai atitinka Saugumo sąjungos strategijoje pateiktą rekomendaciją dėl kriptoturtui skirtos teisinės sistemos parengimo atsižvelgiant į didėjantį šių naujų technologijų poveikį finansinio turto išleidimo, keitimosi juo, dalijimosi juo ir prieigos prie pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus būdams. Pasiūlymu siekiama pašalinti kliūtis finansinių paslaugų vidaus rinkos kūrimui ir pagerinti jos veikimą užtikrinant, kad taikomos taisyklės būtų visiškai suderintos.

Šiandien kriptoturto emitentai ir kriptoturto paslaugų teikėjai negali visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos teikiama nauda, nes trūksta teisinio tikrumo dėl kriptoturto reguliavimo tvarkos ir nėra specialios ir nuoseklios reguliavimo ir priežiūros tvarkos ES lygmeniu. Kelios valstybės narės jau įdiegė specialią tvarką, taikomą kai kuriems kriptoturto paslaugų teikėjams arba jų veiklos dalims, tačiau daugumoje valstybių narių tokios veiklos reguliavimo tvarkos nėra. Be to, vis daugiau valstybių narių svarsto galimybę sukurti specialias nacionalines sistemas, skirtas konkrečiai kriptoturtui ir kriptoturto paslaugų teikėjams.

Skirtingos kriptoturto ir kriptoturto paslaugų sistemos, taisyklės ir aiškinimas visoje Sąjungoje trukdo paslaugų teikėjams plėsti savo veiklą ES lygmeniu. Todėl šių iš esmės tarpvalstybinių produktų ir paslaugų teikėjai yra priversti susipažinti su kelių valstybių narių teisės aktais, gauti kelis nacionalinius veiklos leidimus arba registruotis keliose valstybėse narėse ir laikytis dažnai skirtingų nacionalinės teisės aktų, o kartais pritaikyti savo verslo modelį visoje Sąjungoje.

Post navigation

Dėl to kriptoturto srityje veikiantys paslaugų teikėjai patiria didelių išlaidų, susiduria su teisiniu sudėtingumu ir netikrumu, o Sąjungoje ribojamos kriptoturto veiklos vykdymo ir plėtros galimybės. Be to, kadangi daugelyje valstybių narių nėra kriptoturto pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus teikėjams taikomos tvarkos, dėl reguliavimo netikrumo, susijusio su kriptoturtu, taigi ir su kriptoturto paslaugų teikėjais, ribojamos jų galimybės gauti finansavimą ir kartais net platesnę prieigą prie būtinų finansinių paslaugų, pavyzdžiui, banko paslaugų.

Dėl tokių skirtumų taip pat sukuriamos nevienodos sąlygos kriptoturto paslaugų teikėjams priklausomai nuo jų buvimo vietos, taip padidinat sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūtis. Galiausiai, dar labiau didėja teisinis netikrumas, dėl kurio, nesant bendros ES sistemos, vartotojams ir investuotojams kyla didelė rizika. Įvedus bendrą ES sistemą, būtų galima nustatyti vienodas įmonių veiklos sąlygas visoje ES, panaikinti nacionalinių sistemų skirtumus, dėl kurių atsiranda rinkos susiskaidymas, ir supaprastinti šioje srityje veikiančių įmonių veiklą ir sumažinti sąnaudas.

Kartu tokia sistema įmonėms bus sukurta visapusiška prieiga prie vidaus rinkos ir užtikrintas teisinis tikrumas, būtinas kriptoturto rinkos inovacijoms skatinti.

Galiausiai taip bus užtikrintas rinkos vientisumas, o vartotojams ir investuotojams suteikta tinkamo lygio apsauga ir galimybė aiškiai suprasti savo teises, kartu užtikrinant finansinį stabilumą. Daugėjant nacionalinių metodų taip pat kyla pavojus vienodoms sąlygoms bendrojoje rinkoje vartotojų ir investuotojų apsaugos, rinkos vientisumo ir konkurencijos požiūriu.

Be to, nors valstybėse narėse, kurios nustatė specialią kriptoturto tvarką, tam tikra rizika mažinama, vartotojai, investuotojai ir rinkos dalyviai kitose valstybėse narėse lieka neapsaugoti nuo kai kurių didžiausių kriptoturto keliamų pavojų srityje pvz.

Veiksmais ES lygmeniu, kaip antai šiuo reglamento pasiūlymu, būtų sukurta aplinka, kurioje būtų galima plėtoti didesnę tarpvalstybinę kriptoturto ir kriptoturto paslaugų teikėjų rinką ir taip pasinaudoti visa vidaus rinkos teikiama nauda.

Dėl ES sistemos būtų labai supaprastinta visų suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, paslaugų teikėjų, emitentų, vartotojų ir investuotojų veikla ir sumažinta finansinė ir administracinė našta. Suderinus veiklos reikalavimus paslaugų teikėjams ir informacijos atskleidimo reikalavimus emitentams taip pat pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus akivaizdi nauda vartotojų ir investuotojų apsaugos ir finansinio stabilumo požiūriu. Pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus taisyklėmis neviršijama to, kas būtina pasiūlyme nurodytiems tikslams pasiekti.

Jos taikomos tik aspektams, kurių valstybės narės negali įgyvendinti pačios, ir atvejams, kai administracinė našta ir išlaidos yra proporcingos konkretiems ir bendriesiems tikslams, kurių siekiama.

Siūlomu reglamentu bus užtikrintas proporcingumas pagal struktūrą, aiškiai atskiriant kiekvienos rūšies paslaugas ir veiklą pagal susijusią riziką, kad taikytina administracinė našta būtų proporcinga susijusiai rizikai.

pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus

Visų pirma, šiame reglamente nustatyti reikalavimai yra proporcingi ribotai susijusiai rizikai, atsižvelgiant į tai, kad iki šiol rinka buvo palyginti maža. Kartu pasiūlymu nustatomi griežtesni reikalavimai stabilizuotajai virtualiajai valiutai, kurios mastas greičiausiai sparčiau augs ir galbūt sukels didesnę riziką investuotojams, sandorio šalims ir finansų sistemai. Šiam pasiūlymui buvo pasirinktas reglamentas, kad būtų galima nustatyti vieną bendrą nedelsiant visoje bendrojoje rinkoje taikytinų pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus rinkinį.

Siūlomu reglamentu nustatomi suderinti reikalavimai emitentams, siekiantiems siūlyti savo kriptoturtą visoje Sąjungoje, ir kriptoturto paslaugų teikėjams, norintiems prašyti leidimo teikti kur kriptovaliutų prekiautojas diskutuoja paslaugas bendrojoje rinkoje. Šiems emitentams ir paslaugų teikėjams specialios nacionalinės taisyklės neturi būti taikomos. Todėl reglamentas yra tinkamesnis nei direktyva.

Visų pirma: i Pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus surengė atviras viešas konsultacijas m. Per viešas konsultacijas Komisija siekė gauti informacijos apie galimos ES kriptoturto sistemos kūrimą.

Dauguma respondentų pabrėžė, kad specialios kriptoturto, kuriam šiuo metu netaikomi ES finansinių paslaugų teisės aktai, įskaitant nereguliuojamą stabilizuotąją virtualiąją valiutą, sistemos sukūrimas būtų naudingas tvarios kriptoturto ekosistemos įgyvendinimui ES.

Dauguma respondentų patvirtino, kad reikia užtikrinti teisinį tikrumą ir nacionalinės teisės aktų suderinimą, o daugelis suinteresuotųjų šalių pritarė daugumai pavyzdinių reikalavimų, kuriuos būtų galima nustatyti kriptoturto paslaugų teikėjams.

Valstybių narių atstovai Komisijos bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupėje išreiškė visapusišką paramą pasirinktam požiūriui sukurti tinkamą specialią nereguliuojamo kriptoturto reglamentavimo sistemą. Jie pabrėžė, kad reikia vengti reglamentavimo arbitražo, užkirsti kelią kriptoturto emitentams apeiti taisykles ir užtikrinti, kad visos atitinkamos galiojančių teisės aktų taisyklės dėl mokėjimų ir elektroninių pinigų įvedus specialią tvarką taip pat būtų taikomos vadinamajai stabilizuotajai virtualiajai valiutai.

Taip pat buvo paminėtas poreikis numatyti stabilizuotosios virtualiosios valiutos išpirkimo teisę, nors nuomonės dėl priežiūros atžvilgiu priimtiniausio sprendimo skyrėsi.

Dvejetainiai variantai, kurie yra geriausi atsiliepimai - Elektrinis Per ateinančius 6 metus Bitcoin kiekvieną kartą padidės vertė, Atsižvelgiant į sąmatą. Todėl renkantis, derėtų įvertinti daug dalykų pradedant teisiniu reglamentavimu, baigiant forumuose žmonių atsiliepimais. Įmonės automobilis: 1 schemos skaičiuoklė savarankiškai dirbantiems verslininkams darbuotojams [5] piniginis pranašumas yra kelionėms tarp buto ir pirmosios kelionės buto darbo vietos savarankiškai dirbantis žurnalas, jis apskaičiuojamas kaip piniginis pranašumas, ir jūs turite turėti įmonės automobilį piniginis pranašumas savarankiškai dirbantiems savarankiškai dirbantiems asmenims turi daug mokesčių kelionių tarp buto ir įmonės išlaidas, kurias jūs, nesant tinkamo laivo žurnalo, yra piniginis pranašumas pagal vadinamąjį "verslo planą". Nuo m. Verslo tribūna Išmanioji platforma mobilių įrenginių valdymui: optimizuoja procesus ir mažina kaštus.

Rengdama informacinius renginius, Komisija surengė internetinį seminarą, konkrečiai skirtą pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus. Internetiniame seminare dalyvavo įvairios sektoriaus suinteresuotosios šalys ir valdžios institucijos, kurios pateikė papildomų sektoriaus įžvalgų apie sąveiką su finansinių paslaugų teisės aktais.

Be to, į pasiūlymą įtraukta per susitikimus su suinteresuotosiomis šalimis ir ES valdžios institucijomis gauta grįžtamoji informacija. Dauguma suinteresuotųjų šalių, įskaitant kriptoturto paslaugų teikėjus, iš esmės pritarė pasiūlymui, dar kartą pabrėždamos, kad sektoriui labai reikia teisinio tikrumo, kad jis galėtų toliau vystytis.

pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus

Juos papildė viešai skelbiamos priežiūros tarptautinių standartus nustatančių įstaigų ir pirmaujančių mokslinių tyrimų institutų ataskaitos, taip pat nustatytų suinteresuotųjų šalių iš viso pasaulio finansų sektoriaus pateikti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys.

Reglamentavimo patikros valdyba rekomendavo tam tikrose srityse pasiūlymą patobulinti siekiant: i pritaikyti iniciatyvą prie šiuo metu ES ir tarptautiniu mastu vykdomo reglamentavimo darbo; ii aiškiau nurodyti, kaip iniciatyva padės sumažinti sukčiavimo, įsilaužimo ir piktnaudžiavimo rinka riziką, ir paaiškinti suderinamumą su būsima kovos su pinigų plovimu teisės aktų peržiūra; iii geriau paaiškinti susirūpinimą keliančias finansinio stabilumo problemas, susijusias su stabilizuotąja virtualiąja valiuta, ir tai, kaip priežiūros institucijos užtikrins investuotojų ir vartotojų apsaugą.

Poveikio vertinimas atitinkamai iš dalies pakeistas, taip pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus atsižvelgta pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus išsamesnes Reglamentavimo patikros valdybos pastabas. Pirma, Komisija apsvarstė dvi politikos galimybes sukurti kriptoturto, kuriam netaikomi galiojantys ES finansinių paslaugų teisės aktai, kriptoturto sistemą išskyrus stabilizuotąją virtualiąją valiutą, dėl kurios svarstytas kitoks galimybių rinkinys — žr.

Pasirinkimo dalyvauti tvarka, taikoma nereguliuojamam kriptoturtui Pasirinkus 1-ąją galimybę, emitentai ir paslaugų teikėjai, kurie pasirenka dalyvauti ES sistemoje, turėtų naudos iš ES paso plėsdami savo veiklą tarpvalstybiniu mastu. Paslaugų teikėjai, kurie pasirenka nedalyvauti sistemoje, ir toliau teiktų nereguliuojamas paslaugas arba jiems būtų taikoma nacionalinė speciali tvarka, nesuteikiant ES paso.

Visiškas suderinimas Pasirinkus 2-ąją galimybę, visiems emitentams išskyrus smulkiuosius emitentus ir paslaugų teikėjams būtų taikoma ES teisė ir jie turėtų naudos iš ES paso.

Jav Dvejetainiai Opcionai Geriausi Brokeriai

Nacionalinės specialios kriptoturto tvarkos nebebūtų taikomos. Nors 1-oji galimybė galėtų būti mažiau apsunkinanti smulkiesiems emitentams ir paslaugų teikėjams, Forex ekspertų patarėjas nemokamai gali pasirinkti nedalyvauti sistemoje, 2-oji galimybė užtikrintų didesnį teisinį tikrumą, investuotojų apsaugą, rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą ir sumažintų rinkos susiskaidymą bendrojoje rinkoje.

pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus

Visiškas suderinimas reiškia nuoseklesnį požiūrį, palyginti su pasirinkimo dalyvauti tvarka. Todėl 2-oji galimybė buvo pasirinkta kaip tinkamiausia galimybė. Be to, Komisija 10 geriausių kriptovaliutų investuoti pat įvertino konkrečias galimybes dėl vadinamosios stabilizuotosios virtualiosios valiutos, kuri taip pat būtų laikoma kriptoturtu, kuriam netaikomi galiojantys ES finansinių paslaugų teisės aktai: ·1-oji galimybė.

Speciali teisėkūros tvarka, kuria siekiama mažinti stabilizuotosios virtualiosios valiutos ir pasaulinės stabilizuotosios virtualiosios valiutos keliamą riziką Laikantis griežto rizika grindžiamo požiūrio ir remiantis rekomendacijomis, kurias šiuo metu rengia, pvz. Jie apimtų konkrečius informacijos atskleidimo reikalavimus stabilizuotosios virtualiosios valiutos emitentams, taip pat reikalavimus, taikomus rezervui, kuriuo užtikrinama stabilizuotoji virtualioji valiuta. Stabilizuotosios virtualiosios valiutos reguliavimas pagal Pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus pinigų direktyvą Stabilizuotoji virtualioji valiuta, kurios vertė pagrįsta viena bendra valiuta, kuri yra teisėta valiuta, atitinka elektroninių pinigų apibrėžtį, pateiktą Elektroninių pinigų direktyvoje.

Šia prasme stabilizuotoji virtualioji valiuta neabejotinai gali turėti bendrų bruožų su elektroniniais pinigais. Tačiau pagal šią galimybę būtų reikalaujama, kad stabilizuotosios virtualiosios valiutos emitentai laikytųsi galiojančių teisės aktų, kurie gali neatitikti tikslo. Nors Elektroninių pinigų direktyva, o kartu ir Mokėjimo paslaugų direktyva galėtų apimti kai kuriuos stabilizuotosios virtualiosios valiutos paslaugų teikėjus, didžiausia rizika vartotojų apsaugai, pavyzdžiui, kylanti dėl piniginės paslaugų teikėjų, gali būti sumažinta nepakankamai.

pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus

Be to, Elektroninių pinigų direktyvoje nenustatytos konkrečios nuostatos subjektui, kuris būtų sisteminės svarbos, o pasaulinė stabilizuotoji virtualioji valiuta galėtų tapti būtent tokia. Priemonės, kuriomis siekiama apriboti stabilizuotosios virtualiosios valiutos naudojimą ES 3-iąja galimybe būtų siekiama apriboti stabilizuotosios virtualiosios valiutos išleidimą ir paslaugų, susijusių su tokios rūšies kriptoturtu, teikimą.

Toks požiūris galėtų būti pateisinamas, nes stabilizuotosios virtualiosios valiutos keliama rizika, ypač ta, kuri gali pasireikšti pasauliniu mastu įskaitant riziką finansiniam stabilumui, pinigų politikai ir monetariniam suverenumuiviršytų ES vartotojams siūlomą naudą greitų, pigių, veiksmingų ir įtraukių mokėjimo priemonių požiūriu. Tačiau pasirinkus 3-iąją galimybę ne tik atsirastų išlaidų, susijusių su jau naudojama stabilizuotąja virtualiąja valiuta, bet ir būtų užkirstas kelias gauti naudos, susijusios su šios naujos rūšies kriptoturtu.

Be to, jei ES vartotojai plačiai naudotų trečiosiose valstybėse išleistą stabilizuotąją virtualiąją valiutą, pasirinkus 3-iąją galimybę tam tikra rizika finansiniam stabilumui gali būti nepašalinta.

Komisija laikėsi nuomonės, kad 1-oji galimybė kartu su 2-ąja galimybe buvo priimtiniausia stabilizuotosios virtualiosios valiutos atveju, siekiant išvengti reglamentavimo arbitražo, susijusio su stabilizuotosios virtualiosios valiutos, kurios negalima atskirti nuo elektroninių pinigų, ir paskirstytajame registre išleistų elektroninių pinigų vertinimu.

Derinant su 2-ąja galimybe visiškas suderinimas, kaip pirmiau aprašyta kitų rūšių kriptoturtui, kuriam netaikomi galiojantys ES finansinių paslaugų teisės aktai, būtų sukurta išsami ir kompleksinė ES stabilizuotosios virtualiosios valiutos sistema, kuria būtų galima sumažinti Finansinio stabilumo tarybos nustatytą riziką 28visų pirma riziką finansiniam stabilumui.

Stabilizuotosios virtualiosios valiutos struktūra yra sudėtinga ir apima daug tarpusavyje susijusių funkcijų ir juridinių asmenų. Reguliavimo metodas pagal 1-ąją galimybę kartu su 2-ąja galimybe, taikoma iki šiol nereguliuojamam kriptoturtui apimtų įvairias funkcijas, kurios paprastai atliekamos stabilizuotosios virtualiosios valiutos struktūrose valdymo organas, turto valdymas, mokėjimo ir kliento sąsajos funkcijosir taip pat apimtų subjektų sąveiką, dėl kurios gali padidėti rizika finansiniam stabilumui.

Siekiant išvengti administracinės naštos, mažosioms ir vidutinėms įmonėms MVĮ toks informacinis dokumentas nebus privalomas, jei visas atlygis už kriptoturto siūlymą per 12 mėnesių laikotarpį bus mažesnis nei 1 EUR.

Stabilizuotosios virtualiosios valiutos emitentams nebus privaloma gauti nacionalinės kompetentingos institucijos veiklos leidimą, jei stabilizuotosios virtualiosios valiutos neapmokėta suma bus mažesnė nei 5 EUR. Be to, kriptoturto paslaugų teikėjams nustatyti reikalavimai pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus proporcingi teikiamų paslaugų keliamai rizikai.

Šiuo atžvilgiu nėra tikėtina, kad pasiūlymas turėtų tiesioginį poveikį šioms teisėms, išvardytoms pagrindiniuose JT susitarimuose dėl žmogaus teisių, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri yra neatskiriama ES sutarčių dalis, ir Europos žmogaus teisių konvencijoje EŽTK. Šių išlaidų mastas ir pasiskirstymas priklausys nuo tikslių reikalavimų kriptoturto emitentams ir kriptoturto paslaugų teikėjams ir susijusių priežiūros bei stebėsenos užduočių.

Apytikrės kiekvienos valstybės narės priežiūros išlaidos įskaitant personalo, mokymo, IT infrastruktūros ir specialių tyrimo priemonių išlaidasgali būti — EUR per metus, o vienkartinės išlaidos gali sudaryti EUR.

Tačiau jas galėtų iš dalies kompensuoti priežiūros mokesčiai, kuriuos nacionalinės kompetentingos institucijos taikytų kriptoturto paslaugų teikėjams ir emitentams.

Laikui bėgant EBI reikės iš viso 18 visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, kurie imtųsi reikšmingų su turtu susietų žetonų arba elektroninių pinigų žetonų emitentų priežiūros.

EBI pelno konfidencialius bitcoin grynuosius pinigus pat patirs papildomų IT išlaidų, komandiruočių, susijusių su patikrinimais vietoje, ir vertimo išlaidų. Tačiau visas šias išlaidas visiškai padengtų mokesčiai, taikomi reikšmingų su turtu susietų žetonų ir reikšmingų elektroninių pinigų žetonų emitentams.

Numatomos ESMA išlaidos, atsirandančios dėl visų kriptoturto paslaugų teikėjų registro sudarymo ir tvarkymo atsižvelgiant į nacionalinių kompetentingų institucijų ir EBI pateiktą informaciją, turi būti padengtos iš jos veiklos biudžeto. Šio pasiūlymo finansinis poveikis ir poveikis biudžetui išsamiai paaiškintas prie šio pasiūlymo pridedamoje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje. Todėl Komisija parengė šio reglamento ilgalaikė investicija į bitkoinus ir poveikio stebėsenos programą.

Komisija bus atsakinga už tinkamiausių politikos galimybių poveikio stebėseną remiantis nebaigtiniu poveikio vertinime nurodytų rodiklių sąrašu 64—65 psl. Komisija taip pat bus atsakinga už šio reglamento poveikio vertinimą ir jai bus pavesta parengti ataskaitą Tarybai ir Parlamentui pasiūlymo straipsnis. Siūlomu reglamentu bus pakeistos esamos nacionalinės sistemos, taikomos kriptoturtui, kuriam netaikomi galiojantys ES finansinių paslaugų teisės aktai, ir nustatytos specialios taisyklės vadinamajai stabilizuotajai virtualiajai valiutai, įskaitant atvejus, kai ji yra elektroniniai pinigai.

Siūlomas reglamentas padalytas į devynias antraštines dalis. I antraštinėje dalyje pateikiamas dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys.

Taip pat perskaitykite